Πληροφορίες Αποστολής

Παραδίδουμε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάστημα 5 ή 7 εργάσιμων ημερών μετά την παραγγελία μέσω του Ελληνικού Ταχυδρομείου. Παγκοσμίως μεταξύ 10 με 12 ημερών ενώ στον Ελλαδικό χώρο μέσα σε 3 ημέρες. Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας ότι αργίες και απεργίες μπορεί να καθυστερήσουν για λίγο την παράδοση. 

Για αγοραστές από Ελλάδα μπορεί να ισχύσει και το σύστημα Πόρτα - Πόρτα για τα μικρές παραγγελίες.

Οι αγοραστές είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των φόρων ή των δασμών του προϊόντος σε περίπτωση που αυτοί υπάρχουν.